Rekisteriseloste2021-10-31T15:07:12+02:00

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on AAVA Laplandin asiakasrekisterin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 1.8.2019, viimeisin muutos 31.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä

AAVA Lapland / Solidata Oy (y-tunnus 2382038-6)
Vaeltajantie 2, 95980 Ylläsjärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Laine
AAVA Lapland
aavalapland(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

AAVA Lapland asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaaseen/henkilöön liittyvät perustiedot kuten: nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus sekä yrityksen osoitetiedot. Asiakasrekisteristä irrallaan olevina tietoina Ajanvarauskalenteri tallentaa myös kirjautuneen käyttäjän toiminnan kalenterissa ja Verkkokauppa tehdyt toiminnot verkkokaupan sisällä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Evästeiden käytöstä kerrotaan tarkemmin erikseen mm. sivuston alareunassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan pääasiassa AAVA Laplandin ylläpitämän verkkosivuston aavalapland.fi, ajanvarauskalanterin varaaheti.fi/aavalapland sekä verkkokaupan aavalapland.selz.com kautta.

Tämän lisäksi tietoja voidaan tallentaa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

Rekisterinpitäjä käyttää uutiskirjeen lähettämisessä ulkopuolista palveluntarjoajaa, joten käyttäjien uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä antamiaan nimitietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla myös EU:n ulkopuolella kun käytetään järjestelmää MailChimp, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat vain rajattujen ja erikseen nimettyjen henkilöiden käytettävissä.

9. Henkilötietojen säilyttämisaika

Sähköpostitse, puhelimitse ja verkkokaupan kautta asioineiden asiakkaiden yhteystiedot säilytetään viisi vuotta, samoin kuin ajanvarauskalenteriin profiilin luoneiden asiakkaiden. Kalenteriin ilman tunnuksilla kirjautumista tehtyjen varauksien tiedot säilyvät järjestelmässä vain kaksi viikkoa, joka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. AAVA Lapland voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. AAVA Lapland vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. AAVA Lapland voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. AAVA Lapland vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mikäli henkilä kokee, että hänen tietosuojaansa on rikottu, on artiklan 77 mukaan jokaisella rekisteröidyllä oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

11. Evästeiden käyttäminen AAVA Laplandin ylläpitämillä sivustoilla

Voidakseen tehdä käynnin verkkosivuillemme ja mahdollistaakseen tiettyjen toimintojen käytön, käytämme sivuillamme niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka säilytetään laitteellasi. Käyttämällä AAVA Laplandin ylläpitämiä, kohdassa 6. mainittuja verkkosivustoja, hyväksyt evästeiden käytön.

12. Käyttämämme kolmansien osapuolten evästeet

Google Analytics

Käytämme tällä sivustolla Google Analyticsia. Tämä on Google Inc.:n verkkoanalyysipalvelu (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat, ”Google”). Google Analyticsin evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään yleensä ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa. IP-osoitteen tunnistamattomuus on aktivoitu verkkosivustoillamme, joten Google-käyttäjien IP-osoite lyhennetään etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa Euroopan talousalueella. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkosivuston käyttösi verkkosivujen toiminnan raportointiin ja tarjotakseen meille muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojen käyttöön ja internetin käyttöön. Google Analyticsille osana Google Analyticsia toimitettavaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen selaimen ohjelmiston vastaavan asetuksen avulla; huomautamme kuitenkin, että tässä tapauksessa et välttämättä pysty käyttämään kaikkia tämän sivuston toimintoja täysimittaisesti. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeestä syntyneitä tietoja, jotka liittyvät sivuston käyttöösi (IP-osoitteesi mukaan lukien) asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavissa seuraavasta linkistä:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi

Google reCAPTCHA

Käytämme sivujemme lomakkeissa Google reCAPTCHA -vahvistusta vähentääksemme roskapostia. Google reCAPTCHA lisätietoja voit lukea näistä linkeistä: https://policies.google.com/privacy ja https://policies.google.com/terms

Go to Top